Tworzymy energię

Powszechna dostępność energii elektrycznej jest wymogiem, bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego świata. Zapotrzebowanie na energię jest obecnie realizowane głównie przez duże elektrownie, które za pośrednictwem rozbudowanych sieci przesyłowych dostarczają energię odbiorcom końcowym.

Istnieje jednak możliwość tworzenia dużej liczby mniejszych, inteligentnych systemów wytwórczych zlokalizowanych w pobliżu miejsca zużycia energii. Taki rozproszony model wytwarzania ogranicza straty przesyłu i poprawia bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Odnawialne zródła energii doskonale nadają się do budowy takiego właśnie modelu, a celem firmy jest dążenie do wzmocnienia systemu generacji rozproszonej.

O firmie


M.B.Energy sp. z o. o. powstała 2013 roku jako przedsiębiorstwo, którego celem jest wykorzystywanie odnawialnych zasobów i zródeł energii. Zakres działalności firmy obejmuje szeroko rozumianą aktywność w kierunku pozyskiwania energii odnawialnej. Pierwszym etapem jest remont i przygotowanie do ponownej eksploatacji MEW Piotrowice, położonej w dolnym odcinku rzeki Nidzicy. Firma zamierza rozwijać swoją działalność w zakresie energetyki wodnej, przez tworzenie nowych obiektów, w innych lokalizacjach, z zastosowaniem najnowszych technologii. Następnym rodzajem działalności jest inwestowanie w energetykę solarną i wiatrową. Przedmiotem zainteresowania przedsiębiorstwa jest również zastosowanie biomasy do produkcji energii. Cel ten chcemy osiągnąć przez zagospodarowanie dużego, w znacznym stopniu niewykorzystanego potencjału biomasy w Polsce. M.B Energy prowadzi prace badawcze nad ekonomicznym procesem gazyfikacji biomasy i wykorzystaniem tak powstałego gazu do celów energetycznych, także w kogeneracji, co oznacza równoczesne wykorzystanie ciepła powstającego przy wytwarzaniu energii elektrycznej.

foto foto

Energia

Dostęp do energii jest podstawowym czynnikiem warunkującym rozwój cywilizacyjny.Historia rozwoju społeczeństw jest ściśle związana z historią pozyskiwania energii. Jeszcze kilkanaście lat temu panowało przekonanie, że polska energetyka, ze względu na duże zasoby węgla, ma zagwarantowaną samowystarczalność na wiele lat.Obecnie okazuje się jednak, że tamte prognozy były zbyt optymistyczne. Możliwe do eksploatacji złoża okazały się mniejsze niż sądzono, a wiele urządzeń do produkcji energii wymaga modernizacji lub wyłączenia w najbliższych latach.

Powszechna dostępność energii, jakkolwiek konieczna, ma również swoją cenę. Jest nią: kurczenie się dotychczasowych zasobów energetycznych, zanieczyszczenie środowiska i związane z nim nowe zagrożenia zdrowotne.

Obecnie większość konsumowanej energii elektrycznej pochodzi ze scentralizowanych systemów wytwarzania. Tendencja taka pojawiła się wraz z opanowaniem technologii przesyłu energii na duże odległości przy zastosowaniu wysokich napięć. Wraz ze wzrostem konsumpcji system taki ujawnia jednak wady związane z koniecznością rozbudowy infrastruktury przesyłowej, oraz stratami przesyłu.

Doświadczenie innych państw (Niemcy, USA) wykazują, że tworzenie systemów energetyki rozproszonej w znacznym stopniu eliminuje ten problem, gdyż znajdują się one blisko potencjalnych odbiorców, co obniża straty przesyłu.

Rola odnawialnych zródel energii jest tu nie do przecenienia, ponieważ umożliwiają one budowę takiego właśnie modelu pozyskiwaniu energii, polegającego na komponowaniu wielu wielu małych, inteligentnych systemów zapewniających bezpieczeństwo energetyczne w skali lokalnej, a także ogólnokrajowej.

System scentralizowany i system rozproszony muszą współistnieć ze sobą jeszcze wiele lat. Postęp technologiczny w zakresie urządzeń energetyki odnawialnej i telekomunikacji umożliwia budowanie coraz doskonalszych, sprawniejszych i inteligentnych układów wytwórczych.

Odnawialne zródła energii wzmacniają drugi z tych systemów, przyczyniając się się do podniesienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Naszym dążeniem jest aby działalność firmy wpisywała się w tę koncepcję.

Technologia

UNDER CONSTRUCTION

Gear

Projekty

UNDER CONSTRUCTION

Gear

Kontakt


M.B. Energy sp. z o.o.
Ul. Szpitalna 20/22 A6
31-024 Krakow
tel. 12 431 75 76
emaill: j.markowski@mbenergy.pl, s.boduch@mbenergy.pl


Kontakt w sprawach technicznych:
Jerzy Markowski kom. 516 676 077
j.markowski@mbenergy.pl